Wikia


Vlaamse leeuw

partituur van de Vlaamse leeuw

De tekst van de Vlaamse leeuw werd geschreven door Hippoliet van Peene (1811-1884), die vooral bekend is als bezieler van het Vlaamse toneelleven. Zo was van Peene o.a. grondlegger van de Gentse Minardschouwburg.
De melodie is in 1847 gecomponeerd door de Gentenaar Karel Miry (1823-1889), de schoonbroer van van Peene.

In 1973 werd de Vlaamse leeuw uitgeroepen tot nationaal lied van het Vlaamse landsgedeelte.

Tekst Edit

1.
Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
Refrein
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.
2.
De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar
3.
Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid, land en God;
En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend en vrees'lijk voor hen op.
4.
Wee hem, de onbezonnen', die vals en vol verraad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen en trouweloos hem slaat.
Geen enkle handbeweging die hij uit 't oog verliest:
En voelt hij zich getroffen, hij stelt zijn maan en briest.
5.
Het wraaksein is gegeven, hij is hun tergen moe;
Met vuur in't oog, met woede springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij op's vijands trillend lijk.

Gebruik Edit

De Vlaamse leeuw wordt bij Vlaamsgezinde verenigingen steeds op het einde van de cantus, na de Oude rolderklacht gezongen. In principe zijn alle clubs en kringen die bij het KVHV aangesloten zijn Vlaamsgezind. In de praktijk weigeren sommige verenigingen dit lied te zingen om niet in de extreem-rechtse hoek geduwd te worden. Vooral over de vijfde strofe wordt vaak gediscussieerd.