Wikia


De Schelde

partituur van De Schelde

De Schelde is gedicht door Pieter Theodoor Sevens die onderwijzer was te Kortrijk, en vriend van Guido Gezelle. De melodie is gecomponeerd door Karel Mestdagh.


Tekst Edit

1.
Door de Nederlanden,
Naar de wijde, diepe zee,
Stroomt de schone Schelde,
Stroomt de schone Schelde,
Heil en leven brengt ze mee!
Des juichen wij:
O Schelde! o Schelde!
O machtige, prachtige vloed,
Wees gegroet!

2.
Door de Nederlanden,
Waar de krijg heeft uitgewoed,
Stroomt de vrije Schelde,
Stroomt de vrije Schelde.
Maar de vrijheid kostte bloed!
Toch juichen wij:
O Schelde! o Schelde!
O machtige, prachtige vloed,
Wees gegroet!

3.
Door de Nederlanden,
Vrolijk zingend eeuwen lang,
Stroomt de lieve Schelde,
Stroomt de lieve Schelde.
Vrij van vreemde hand en dwang!
Dan juicht ons kroost:
O Schelde! o Schelde!
O machtige, prachtige vloed,
Wees gegroet!