Wikia


Clementine Rode codex

partituur van Clementine

De melodie van Clementine wordt meestal toegeschreven aan Percy Montrose en zou in 1884 geschreven zijn.

In de KVHV codex staat de originele versie. Er bestaan twee parodieën: Op ne schone zomeravond en een Engelstalige Clementine.

Tekst Edit

1.
In een rotsspleet van 't gebergte,
Steeds maar delvend naar het goud,
Woond'een mijnwerker met zijn dochter,
Nauwelijks zestien jaren oud.

O my darling, o my darling,
O my darling, Clementine!
I love you van top tot tene,
I love you my Clementine.

2.
Op een mooie zomermorgen,
Bracht zij d'eendjes naar de vliet,
En de eendjes keerden weder,
Clementine keerde niet.

3.
Van haar mooie rode lippen,
Stegen borreltjes omhoog,
Clementine kon niet zwemmen,
Clementine die verzoop.

4.
Op een hoekje van het kerkhof,
Waar de hoogste bomen staan,
Daar ligt onder groene struikjes,
Clementine te vergaan.

5.
En die arme oude grijsaard,
Sloeg dit alles in zijn kop,
Hij dacht steeds maar aan zijn dochter,
Nam een touw en hing zich op.

6.
En zijn knappe echtgenote,
Had hier haast geen leven meer,
Zij nam het allergrootste broodmes,
Sloeg een kruis en stak zich neer.

7.
Och die arme huis- en tuinrat,
Kreeg de doodskist op zijn kop,
En daar de inhoud nogal rond was,
Kwam hij er niet meer bovenop.

8.
En het geel kanariepietje,
Kwijnde van verdriet gans weg,
Hij raakte door deez' droef historie,
Och arme, plotseling van de leg.

9.
En de schurk die hem erfde,
Bracht hem naar het abattoir,
Daar stoofde men hem voor de heren,
Der directie lekker gaar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki