Wikia


Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een centrum voor nascholingen aan de UA.

Het CNO bundelt het vroegere Centrum voor Beroepsvolmaking Leerkrachten (CBL) en het Centrum voor Didactiek (CVD). Binnen het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen vormt het een zelfstandige entiteit. Het CNO heeft zowel op Campus Drie Eiken en de Stadscampus een vestigingsplaats.

Het CNO organiseert nascholing voor leerkrachten, middenkaders, directies, secretariaatspersoneel, CLB-personeel en andere betrokkenen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en KSO) en de hogescholen.

KDA'ers bij het CNO Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki