Wikia


Campus is het Latijnse woord voor open veld of veld. Het woord heeft in het Nederlands de betekenis van vestingsplaats gekregen voor universiteiten, (hoge)scholen en zelfs bedrijven.

Vroeger waren universiteiten veelal in het stadscentrum gevestigd. Aangezien het studentenaantal vooral na de Tweede Wereldoorlog stelselmatig groeide, was uitbreiding noodzakelijk. Om niet over verschillende stadsdelen verspreid te worden, werden in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië universiteiten met alle benodigde faciliteiten gebouwd buiten het stadscentrum. Deze universiteiten werden campusuniversiteiten genoemd.

Een typisch voorbeeld van zulke universiteiten in België zijn de UCL, de Universiteit Hasselt en de KULAK.

De Universiteit Antwerpen telt zes campussen: Drie Eiken, Groenenborger, Middelheim, Stadscampus, Paardenmarkt en Hoboken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki