Wikia


Het Berthoutinstituut-Klein Seminarie - kortweg BIM-SEM - is een fusieschool uit Mechelen, die in 1988 ontstond uit de fusie van het Klein Seminarie(dat al bestond sinds 1830) en het Berthoutinstituut (Dat al sinds 1879 bestond onder de naam Katholieke Normaalschool Mechelen, maar eind jaren '60 werd hernoemd tot Berthoutinstituut Mechelen).

Er is ook een internaat aan de school.

De school was de eerste in Vlaanderen die een studie Menswetenschappen aanbood (1968)


Alumni Edit

Website Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki