Wikia


Beasty (°25 jan) maakte het Wilrijkse studentenleven onveilig rond de millenniumwissel.

Hij studeerde eerst Economie-Wiskunde aan het Sint-Lievenscollege en daarna aan het departement Wiskunde-Informatica van het RUCA, de UIA en later de Universiteit Antwerpen

Gedoopt in 1999 bij WINAK vervulde hij talrijke functies waaronder die van praeses in de academiejaren 2001-2002 en 2003-2004. Ondertussen studeerde hij af als Kandidaat en Licentiaat in de Informatica (met onderscheiding) in resp. 2002 en 2004.

Daarnaast was hij lid van de onderwijscommissie Informatica van de UA en had verschillende bijverdienstes waaronder freelance recensent bij PC Gameplay Magazine, practicumbegeleider 1e kan informatica, onderhoud aan het netwerk van de universiteitscampus en verschillende programmeeropdrachten bij onderzoeksgroepen van de UA. Tot slot was hij ook lid bij het RDU.

Zijn professionele carriere startte in de telecomsector bij Siemens N.V. terwijl zijn studies werden verdergezet aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Trivia Edit

  • Bart's vriendin Eva was eveneens actief bij WINAK gedurende het academiejaar 1999-2000 als sportpraeses. Bijgevolg is hij mede door haar gedoopt ;)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki