Wikia


Arteveldlied.png

partituur van het Arteveldelied

De tekst van het Arteveldelied werd geschreven door Frans August Gevaert (Huise, 31 juli 1828 - Brussel, 24 december 1908). De melodie is gecomponeerd door Napoleon Destanberg (Gent, 7 februari 1829 - Gent, 1 september 1875).

Tekst Edit

1.
Wie herbracht hier de rust op een teken van zijn hand?
Wie verbond al de burgers als broeders in één band?
‘t Was de held, ‘t was de held, en de roem van ons land!
Hij herbracht hier de rust op een teken van zijn hand.

2.
Wie vond werk voor het volk, door het lijden overmand?
Wie verbond aan het nijv’rige Vlaand’ren ‘t Britse strand?
‘t Was de held, ‘t was de held, en de roem van ons land.
Hij vond werk voor het volk, door het lijden overmand.

3.
Wie stond recht als ons Vlaand’ren verraden lag aan band?
En wie sloeg op zijn beurt de tirannen neer in ‘t zand?
‘t Was de held, ‘t was de held, en de roem van ons land.
Hij stond recht als ons Vlaand’ren verraden lag aan band.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki