Wikia


Al zingen t vrije lied

partituur van Al zingen 't vrije lied

De melodie van Al zingen 't vrije lied werd gecomponeerd door Karel Miry en de tekst is van Albrecht Rodenbach.

Tekst Edit

1.
Wij stappen geren zingend langs de baan,
Dat mag in ons de Kerels nog verraân.
De Kerels ook, zij stapten geren aan,
Al zingen 't vrije lied.

O ja, de Kerels nog bestaan,
Het staat hun zonen ook nog aan
[In schaar te stappen langs de baan,
al zingen 't vrije lied.] (bis)

2.
Zo kwamen zij ook van de male weer,
En lieten klinken, spijts hun graaf en heer,
De scherremsksen, 't vreselijk geweer,
Al zingen 't vrije lied.

3.
En als het kamp was in Kerlingaland,
De benden kwamen toe van allen kant,
En zwaaiden trots de scherremaks in d'hand,
Al zingen 't vrije lied.

4.
En was de vijand 't bloedig veld ontvlucht,
De schaar kwam weer, de scherremsaks geducht
Klonk weer op zij, en door de wijde lucht
Daar dreunde 't vrije lied.

5.
De Kerelsaard blijve in ons hert en daân,
En om te tonen dat wij nog bestaan,
Zo dreune luid door 't veld en langs de baan,
het vrije Vlaamse lied.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki