Wikia


Ab Actis of Secretaris is een Praesidiumfunctie.

De term Ab Actis is Latijn voor Secretaris. Beide zijn dus twee termen voor één en dezelfde functie. In de meeste studentenverenigingen wordt de term Ab Actis gebruikt.

De secretaris maakt de notulen van alle praesidiumvergaderingen en deelt ze nadien uit aan de praesidiumleden. Hij is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief.

KDA Ab Actissen:

Deze lijst is niet volledig. Gelieve hem aan te passen.