Wikia


Ab Actis of Secretaris is een Praesidiumfunctie.

De term Ab Actis is Latijn voor Secretaris. Beide zijn dus twee termen voor één en dezelfde functie. In de meeste studentenverenigingen wordt de term Ab Actis gebruikt.

De secretaris maakt de notulen van alle praesidiumvergaderingen en deelt ze nadien uit aan de praesidiumleden. Hij is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief.

KDA Ab Actissen:

Deze lijst is niet volledig. Gelieve hem aan te passen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki