Wikia


't Scheitrechtertje is het clubblad van het KDA. Elk jaar wordt een scriptor en/of redactor gekozen die dit boekje samenstelt.

In 't Scheitrechtertje worden verslagen geschreven van activiteiten die het KDA organiseerde, de uitslagen van de Interfac... In het begin van het jaar wordt in 't Scheitrechtertje tevens het nieuwe praesidium voorgesteld.

't Scheitrechtertje verschijnt maandelijks behalve in examen- en vakantieperiodes en wordt gratis uitgedeeld aan de leden van het KDA.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki